Sexberoende innebär nästan ofrånkomligt risk tagning som slutar med ohanterlighet. Vanligtvis förnekas eller förringas de här situationerna, eller också rationaliseras skälen till varför det blev som det blev. En sexberoende ägnar sig åt olika former av sexuellt utagerande utan att tänka på, eller bry sig om följderna. En undersökning som vi gjorde här i Sverige, där närmare 1 000 personer som gått i terapi för sitt beroende deltog, visade att nästan samtliga hade erfarenhet av allvarliga, negativa konsekvenser:

Tvångstankar om självmord – 72 %

Utsatt sig för risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar – 68 %

Allvarliga problem i äktenskap eller relationer – 70 %

Oönskade graviditeter – 40 %

Sexuell brottslighet (allt från blottning till våldtäkt) – 58 %

Förlust av partner – 40 %

Abort – 36 %

Förlust av karriärmöjligheter – 27 %

Självmordsförsök – 17 %