För att man ska kunna konstatera att man lider av sexberoende behöver man uppfylla ett antal kriterier för diagnos. Här är en förteckning av tio olika kriterier för sexberoende:

 

1. Återkommande misslyckanden eller oförmåga att stå emot impulser att engagera sig i specifika sexuella beteenden.

2. Att ofta ägna sig åt dessa beteenden i en större utsträckning eller under längre tidsperioder än avsett.

3. Varaktiga begär eller misslyckade försök att sluta, minska eller kontrollera dessa beteenden.

4. Att ägna orimligt mycket tid åt att få sex, att vara sexuell eller att återhämta sig från den sexuella erfarenheten.

5. Upptagenhet med det sexuella beteendet eller i förberedande aktiviteter.

6. Att ofta ägna sig åt beteendet när man förväntas fullgöra yrkesmässiga, akademiska, familjemässiga eller sociala förpliktelser.

7. Att fortsätta med beteendet trots medvetenhet om att ha ihållande eller återkommande sociala, ekonomiska, psykologiska eller fysiska problem som orsakas eller förvärras av beteendet.

8. Behov av att öka intensiteten, frekvensen, antalet, eller risktagningen av beteendet för att uppnå önskad effekt; eller att fortsätta med beteendet på samma nivå men med avtagande intensitet, frekvens, antal eller risktagning.

9. Att ge upp eller begränsa arbetet, det sociala livet eller fritidsaktiviteter på grund av beteendet.

10. Känsla av nöd, ångest, rastlöshet eller irritation om det inte går att engagera sig i beteendet.