Under tiden som andra verksamheter i Sverige fortfarande diskuterar vad det är de egentligen behandlar har sexberoende behandling internationellt sätt utvecklats väldigt mycket. Ett exempel på detta är grundandet av ESAT. ESAT (European Sexual Addiction Therapists) är en organisation för professionella terapeuter som arbetar med sexberoende i Europa. Organisationen - som är helt ny – initierades och grundades bl.a. av Erik Sundby och Andreas Fjellström och har medlemmar i många länder i Europa. Några exempel förutom Sverige är; Danmark, Slovakien, Holland, England, Irland, Spanien, Ungern.
ESAT är registrerad som ideell förening och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Pga. Dysberoendeklinikens arbete de senaste 8 åren räknas alltså Sverige som föregångsland även internationellt när det gäller korrekt och evidentbaserad behandling för sexberoende.
Våra internationella kontakter innefattar inte bara Europa. Vi har även ett unikt samarbete som sträcker sig från IITAP i USA till intressenter i t ex Australien och Hong Kong. Dysberoendekliniken är unikt på många sätt, inte minst pga. vårt arbete med par och familjer. Vi vågade titta utanför fyrkanten redan från början och detta har gett resultat på en mängd olika sätt.
Inte minst pga. Internets påverkan i människors liv står vi inför en tsunami flod av hjälpsökande och därför är det internationella samarbetet oerhört viktigt. ESAT har också som syfte att vara i framkanten när det gäller behandlingsmetoder för sexberoende och kvalité. Andra syften är att vara ett forum för forskning och statistik i Europa; att fungera som remissinstans för patienter som söker hjälp i olika länder; att tillhandahålla information till allmänheten, regeringar och sjukvårdssystem; att vara ett forum för konferenser och olika projekt och inte minst att ge varandra stöd och uppmuntran i arbetet.
ESAT hade sitt första formella möte i Tucson, Arizona (av alla möjliga ställen!) för ett halvår sedan, där vi bl. a. bildade styrelse och formulerade våra mål. Vi är oerhört glada att Dr. Patrik Carnes accepterade att bli ”honorary member”. Som det ser ut idag består styrelsen av medlemmar från Sverige, Slovakien, Ungern och Holland.

Vi återkommer med fortlöpande information om denna nya och spännande utveckling!