Typ 7 – Sexstöld

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att överskrida gränser utan att upptäckas. Upphetsningen kommer av gränsöverskridande handlingar utan återverkningar eller konsekvenser. Kicken handlar i första hand om att kränka eller invadera andra och i andra hand om att få orgasm.

 Beteenden

Sexualisering av samtal med olämpliga motparter, exempelvis barn eller okända vuxna, och vid olämpliga tillfällen på arbetet, i det offentliga rummet eller i samband med sociala tillställningar). Utagerandena inkluderar sexuella närmanden, gester som betraktas som obscena eller andra former av sexuellt ofredande. Sexberoende i denna kategori kan använda telefonsexlinjer eller ägna sig åt att ringa sexuellt stötande samtal till kända eller okända personer. Det kan också handla om att med mer eller mindre tydlig sexuell underton vidröra eller ”råka” nudda andra i sin omgivning, kanske i en folksamling eller i andra sammanhang där det är naturligt med viss trängsel. Kränkningarna sker genom invasion av andra och beteendet har starka inslag av sexualiserad vrede. 

 Typiska tankemönster

Ursäktar sitt beteende med att det inte finns något offer för handlingarna. (Många gånger undrar också deras offer om det egentligen hänt någonting anmärkningsvärt eftersom de inte märkt något). Just offrets brist på reaktion används som ett argument för att de som utsatts i själva verket t gillade det inträffade, till och med ville att det skulle ske. Rättfärdigande genom påståenden om att handlingarna är oskyldiga och att de är kulturellt och socialt accepterade

 Tecken på eskalering

Med tiden av allt grövre, mer påträngande och kränkande handlingar som också utförs också alltmer synligt och uppenbart och därför får märkbara konsekvenser. Sexuella övergrepp mot kollegor på arbetsplatsen eller fysiska övergrepp på anonyma barn och vuxna på allmänna platser kan visa sig i form av rättsliga åtgärder och/eller förlorat jobb, social isolering och mental frånvaro.

 Bidragande problem

Bipolär störning i dess maniska fas kan innefatta dessa beteenden. Schizofreni är också en vanlig dubbeldiagnos i denna kategori. Missbruk av alkohol eller andra omdömeshämmande droger är vanligt, både för att våga utföra handlingarna och för att bortförklara dem.

 Återfallsprevention

Att lära sig gränssättning är grundläggande och centralt för tillfrisknande, liksom förståelse för hur tidiga händelser långt senare kan göra sig påminda genom att påverka den beroendeframkallade processen. Träning på grundläggande sociala färdigheter i syfte att lära sig läsa av kroppsspråk och signaler, liksom övningar i att visa ärlighet, liksom spegling av upplevelser tillsammans med känslomässigt friska personer.

 Personliga upplevelser

Vuxna i uppväxtmiljön beskrivs i gränsöverskridande termer. ”Känslomässig incest” är vanligt förekommande uttryck, liksom beskrivning av  att vara, eller ha varit, överväldigad av alltför sexuellt utagerande föräldrar. Nästan lika vanligt är att uppväxtmiljön beskrivs som rigid med starkt uttalade aversioner mot sexualitet som den ene eller båda föräldrarna brutit mot. Det motsägelsefulla är också det som står modell för de gränsöverskridande handlingarna.     

 Typ 8 – Anonymsex

 Beskrivning

Sexuellt interagerande med okända personer via nätet eller i verkligheten. Timmar och dagar kan läggas ner på förberedelser och jakt på lämpligt offer eller att låta sig offras. Utageranden kan ganska snabbt accelerera till att ske främst i oskyddade miljöer som exempelvis krogen, stranden, parker eller på offentliga bad och toaletter. Målet är absolut objektifiering genom engagemang med okända, med eller utan deras samtycke.

 Beteenden

Anonymt sexuellt umgänge med tillfälliga sexpartners, så kallade ”one-night-stands” eller med återkommande partners som man dock inte bygger någon relation med annat än den rent sexuella. Mycket tid tillbringas med att ragga på nätet eller jaga offer i olika miljöer. Jakten i sig är en viktig del av ruset. Blottning kan, men behöver inte, ingå som en del av utagerandena.

 Typiska tankemönster

Övertygelse om att alla gör det han eller hon gör och att agerandet är en del av vår kultur Beskriva sig själv som en person med ovanligt hög sexdrift. En tro på att beteendet inte skadar de egna relationerna, att det inte det finns några negativa konsekvenser av beteendet, och om det gör det så drabbar de bara andra. Inom ramen Uttryck för såväl dominans som passivitet och lydnad förekommer. Utagerandena får sin näring av stora mått sexualiserad vrede. 

 Tecken på eskalering

I likhet med de flesta sexberoenden är det främst åtgång av tid och pengar, men också gradvis social isolering och ökad risktagning, kanske genom att använda datorer på arbetsplatsen, cirkulera i bilen på jakt efter offer eller likgiltighet inför risken att smittas av veneriska sjukdomar, liksom ökad utsatthet för våld, rån, utpressning och andra brottsliga handlingar.

 Bidragande problem

Missbruk av alkohol, kokain eller amfetamin för att underlätta dissociation och för att försöka förhöja den sexuella upphetsningen.

 Återfallsprevention

Lära sig att bygga upp och underhålla hälsosamma relationer, inte minst till sig själv, då självförakt är själva grunden för dysberoendet.  Att träna på att vara ärlig, till exempel genom att avslöja sig själv, liksom att utveckla metoder för att hantera och ta ansvar för sin tid. Att lära sig definitioner av fysisk hälsa och nya tankesätt för att flytta fokus från utagerandemönster till omvårdnad om sig själv och sina anhöriga.

 Personliga upplevelser

Anonymsex beroende personer uttrycker utan undantag omfattande fysiska, känslomässiga, psykiska och/eller sexuella övergrepp och kränkningar under barndomen. Vanliga skildringar är brist på eller helt och hållet avsaknad av anknytning en uttalad närhetsrädsla. Dessutom märks bland dessa patienter en ovanligt uttalad förmåga att dissociera (ta avstånd). Berättelser om sexuella erfarenheter innefattar vanligen utnyttjande utan bindningar.