Typ 5 - Köpt Sex

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att antingen betala pengar för sexuella tjänster, alternativt ”hjälpa” personer finansiellt, karriärmässigt eller genom gåvor, i utbyte mot sexuella tjänster.

Beroendet kretsar kring sexuell upphetsning i utbyte mot pengar - dels för att skapa rättfärdigande kring det man gör, dels i syfte att uppleva makt och kontroll över de egna behoven. Utagerandet följer i regel samma mönster (medan den sexuella interaktiviteten i sig kan ha ett brett spektrum)1) att ha den finansiella möjligheten; 2) att jaga; 3) att betala; 4) att agera ut ); 5) att, i de flesta fall, uppleva extrem skam efteråt.

Sexberoende med köpt sex som utagerande lider av djupt självförakt vilket visar sig som stora brister i förmågan att ta hand om sig själv och sin hälsa.

 Beteenden Tillskansa sig sex genom att betala för den, exempelvis genom att gå på porr- och strippklubbar köpa prostituerade och använda eskortservice. Betalning kan antingen bestå av kontanter, gåvor eller genom att bjuda på resor, middagar, betala räkningar, studier och liknande.   

 Typiska tankemönster

Ser sig själv som hjälpsam och generös genom att de tillhandahålla pengar eller på andra sätt ge, stöd. Ursäkta ageranden och feltolkar motpartens desperation som samtycke.  Övertygar sig själv om att relationen med den de köper sex av är ”på riktigt” och blandar ihop intimitet med ekonomiskt beroende.

 Tecken på eskalering

Förutom allt större åtgång av pengar minskar rädslan för sexuellt överförbara sjukdomar för att slutligen försvinna helt. Något som kan visa sig i form av att en partner smittas Risktagningen ökar även beträffande val av forum och sexpartner som kan bli alltmer utmanande. Engagemang i jakt och förberedelser inför nya utageranden upptar alltmer tid som visar sig i första hand som social isolering.  Eskaleringen kan också innefatta inriktning på allt yngre offer eller engagemang i sexuella aktiviteter som strider mot de egna värderingarnamot de egna värderingarna.so går emot de egna normerna.

Bidragande problem

Missbruk av shopping eller spel. Gränsöverskridande eller brottsliga ageranden förknippade med att skaffa pengar för att köpa sexuella tjänster (eller för att shoppa eller spela) kan utgöra en del av, alternativt förstärka, upphetsningen.    

Återfallsprevention

Att undvika områden eller platser där potentiella offer befinner sig är grundläggande. Att se till att ha begränsad/kontrollerad tillgång till kontanter och kreditkort och att upprätta en handlingsplan för dagen – och hålla sig till denna. Eliminera den inbillade hjälteglorian genom insikt om den dynamik som finns i sexuella övergrepp och det förkastliga i att utnyttja andras finansiella underläge. Konkret information om hälsorisker förknippade med beroendet, liksom empatiträning, utgör också viktiga delar av tillfrisknandeprocessen.

 Personliga upplevelser

Uppväxtmiljö där sex har varit något negativt eller skamfyllt är vanligt förekommande inslag i vittnesmål.. Många beskriver upplevelser där de tidigt uppmuntrats att, på ett eller annat sätt köpa intimitet eller sex av äldre personer i familjen. Köptsex beroende personer beskriver ofta uppväxtmiljöer med inslag av extrem försummelse och känslomässig och/eller ekonomisk nöd. Som vuxna visar många i denna kategori brist på även den mest grundläggande kunskap om hur man lyssnar till, och tillgodoser, sina behov.   

 Typ 6 – Utbytes sex

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att sälja eller byta sex i syfte att skapa en känsla av makt. Utbytessex handlar om starka kontrollbehov. Att sälja sexuella tjänster handlar i detta sammanhang inte primärt om ett desperat behov av pengar eller droger utan om individer som får en kick av att utöva sex i högriskmiljöer. Ömsesidig njutning är inte ens önskvärd då sådan endast får motsatt effekt.

 Beteenden

Att ta emot pengar, tjänster eller varor i utbyte mot sex utgör en viktig del av upphetsningsmönstret. Frekvent partnerbyte och att uppmuntra partners att ha sex utanför relationen, eller bli medlem i sexklubbar eller nudistläger i syfte att hitta nya sexpartners. Prostitution eller produktion av videofilmer liksom att avbilda sig själv eller andra med utpräglad sexuell/pornografisk underton förekommer också ofta. Andra karaktäristika är tankemässig upptagenhet med den egna kroppen inklusive piercing eller tatueringar. Annonsering efter par som söker ensamstående, så kallade swingersträffar och liknande, är typiska ingångar som utbytessexberoende använder.  Med detta påstår vi inte att alla som ägnar sig åt något av ovan nämnda skulle lida av detta beroende.

 Typiska tankemönster

Att ingen tar skada av utagerandena eftersom det bara rör sig om renodlade affärsrelationer. 

 Tecken på eskalering

Ökade insatser för att få tillgång till allt mer extrema möjligheter att agera ut.I vissa fall eskalering in i anonymsex eller prostitution (av sig själv eller av andra) . I likhet med andra beroenden tillbringar missbrukaren allt längre tid i sina utageranden och tar allt större risker för att nå sina mål.

 Bidragande problem

Drogmissbruk, framför allt av kokain eller andra opiater, är relativt vanligt och kan många gånger i själva verket vara huvudanledningen till varför man ägnar sig åt dessa sexuella utageranden (eftersom drogen kraftigt avtrubbar omdöme och känsloliv och dessutom kostar stora summor att finansiera).

 Återfallsprevention

Att skapa och underhålla hälsosamma relationer som bygger på intimitet istället för intensitet och att lära sig se skillnaderna mellan dessa. Likaså att lära sig hur man kan ha icke-sexuella, meningsfulla relationer som bygger på jämlikhet och sunda värderingar. Lära sig upphöra med att objektifiera sig själv och andra.

 Personliga upplevelser

Återspegling av barndomsupplevelser där vuxna varit sexuella med dem själva såväl som andra barn.  I samband med utagerandena beskrivs starka känslor av rädsla tillsammans med sexuell njutning och skam, parallellt med en oerhörd maktkänsla över motparten. Övertygelse om att man endast kan uppleva sexuell njutning i samband med viss rädsla – men med bibehållen kontroll. Sex beskrivs som en ren handelsvara, ett verktyg för att skaffa sig det man vill ha.