Typ 3 - Voyeuristisk sex

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att i hemlighet betrakta andra människor, både i vardagliga situationer och i situationer med sexuella förtecken. 

 Beskrivning                                                                                                                                                                         Beroendet kretsar kring visuell stimulans för att kunna fly in i ett transliknande tillstånd. Upphetsningen kan förstärkas genom onani, risktagning (t ex vid fönstertittning) eller att överskrida gränser (klä av människor med blicken). För att upphetsningen ska infinna sig måste allt ske i smyg och på något sätt vara visuellt. Orgasm kan, men behöver inte, vara en del av utagerandet.

 Beteenden

Se på porrfilm eller bilder, striptease, besöka porrbutiker eller ägna sig åt fönstertittning. Samla porr och gömma undan (för att alltid ha tillgång till sin ”drog”). Sexualisera företeelser som inte nödvändigtvis behöver vara sexuella, som exempelvis annonser, postorderkataloger och tidskrifter utan egentligt erotiskt innehåll.

 Typiska tankemönster

Att det inte finns några offer för utagerandena därför att det endast handlar om att betrakta. Att det är oskyldigt därför att offren oftast är omedvetna om sin roll, alternativt har gått med på att filmas eller bli fotograferade. Rättfärdigande av beteenden genom påståenden att offret klätt sig utmanande, att agerandena bara är ett uttryck för glädje och uppskattning för sådant som är vackert, att de inte är otrogna sina partners. Det finns en koppling mellan Fantasisex och Voyeuristisk Sex och många av dem som initialt söker hjälp för voyeurism visar sig vid närmare analys lida av båda dessa beroenden.       

 Tecken på eskalering

Ekonomiska problem. Tidsmässig upptagenhet. Övergång från mjuk- till hårdporr, ökad risktagning och direkta avslöjanden.

 Bidragande problem

Missbruk av alkohol och droger som ett sätt att förhöja och förstärka upplevelsen.

 Återfallsprevention

Avlägsnande av allt pornografiskt material – inklusive prenumerationer av tidskrifter (även sådana som framstår som helt oskyldiga), och att bryta alla kontakter med porrindustrin. Lära sig att förstå den grundläggande skillnaden mellan attraktion och besatthet. Lära sig hur man kan undvika situationer och företeelser som triggar igång det sexuella upphetsningsmönstret och att upphöra med beroendeframkallande ritualer. (t ex sluta gå förbi porrbutiken på väg hem från jobbet, blockera pornografiska kanaler på TV och dator).

Att lära sig förstå vad objektifiering innebär och dess beroendeframkallande aspekt är viktigt, dvs. att förstå kopplingen mellan objektifiering och rädsla för intimitet, och insikt om vilka känslor det är man flyr från. Voyeuren behöver definiera sin s.k. ”bottom-line”, alltså vad som inte är tillåtet att titta på, så att t ex skönhetstidningar och klädestidningar kan inkluderas. Att ha ett forum för att utveckla förmåga till ärlighet är viktigt varför självhjälpsgrupper är en bra metod för tillfrisknande.. Så småningom behöver man leda tillbaka sexuella upphetsningsmönster i tiden för att på så sätt eventuellt kunna koppla dem till p prägling under uppväxttiden.           

 Personliga upplevelser

Människor som utvecklar Voyeuristisk Sex tenderar att ha tidig exponering för sexuella aktiviteter som gemensam nämnare.  Detta kan inkludera att ha bevittnat sexuella aktiviteter inom familjen. En typisk voyeur kan exempelvis beskriva hur de som barn hittade pappas porrsamling och förlorade sig i den. Andra typiska beskrivningar är förekomst av dubbelmoral inom familjen, exempelvis tabu mot pornografi och sexuella ord och handlingar, samtidigt som dessa ständigt bröts emot.

 Typ 4 – Exhibitionism

 Beskrivning

Det sexuella upphetsningsmönstret är inriktat på att dra uppmärksamhet till kroppsdelar med sexuell koppling. Beroendet kretsar kring upphetsning med fokus på betraktarens reaktion, som har en central betydelse i detta beroende oavsett om reaktionen är chock eller intresse. Detta sätt att söka efter bekräftelse bryter oftast mot kulturella regler eller mot sociala normer och lagar. Orgasm kan, men behöver inte vara viktig för exhibitionisten.

 Beteenden

Exhibitionister, eller blottare, exponerar sig exempelvis i bilen eller på allmänna platser.. Blottare kan, genom att klä på eller av sig på badstränder eller framför ett fönster, låtsas att de inte avsiktligt exponerar sig. En del onanerar mer eller mindre offentligt i syfte att bli upptäckta. Spänningen inför en eventuell upptäckt kan, men måste inte, ingå i det sexuella upphetsningsmönstret.

 Typiska tankemönster

Medveten eller omedveten feltolkning av offrets negativa reaktioner som i stället beskrivs som ett uttryck för sexuell upphetsning. Övertygelse om att alla människor vill se varandras intima kroppsdelar. Rättfärdigande av utageranden med att ingen fysisk kontakt med offren förekommer. Kvinnliga blottare som klär sig sexuellt utmanande kan hävda att de tror att detta förväntas av dem, medan manliga blottare uttrycker en övertygelse om att kvinnor i utmanande klädsel vill att man ska blotta sig för dem.       

 Tecken på eskalering

Ökad frekvens av exponering i allt mer riskfyllda miljöer. Utagerandena kan eskalera från försök att få dem att se ut som en olyckshändelse till att avsiktigt söka upp specifika personer att blotta sig för. I vissa fall kan det handla om inriktning på underåriga (i sig ett förstärkt risktagande på grund av den rättsliga aspekten).

 Bidragande problem

Alkohol och andra droger är vanligt förekommande, liksom varierande grad av dissociation.

 Återfallsprevention

Exhibitionism är en extremt ritualiserad form av sexmissbruk, något som innebär att man behöver få hjälp med att bryta de invanda handlingsmönster som föregått utagerandena. Det kan exempelvis innebära uppsökande av platser där man brukat blotta sig och att göra sig av med kläder som brukat användas  i samband med utageranden. Om alkohol (eller andra droger) ingår i utagerandemönstret behöver man självklart även upphöra med att dessa. Det också viktigt att lära sig ta ansvar för sin tid. En fungerande metod brukar vara schemaläggning av vardagen och kontinuerligt stöd via en mentor och andra ur självhjälp- eller terapigruppen.

 Personliga upplevelser

Exhibitionister verkar i hög utsträckning komma från uppväxtmiljöer där det funnits svaga eller icke-existerande gränser kring sexuella aktiviteter och nakenhet. Sexuella lekar med exponering av det egna könet, det vill säga att barnet tidigt har upplevt att han eller hon belönats för att blotta sig, kan bidra till att han eller hon präglats av att förknippa känslor av välbehag och tillfredsställelse med s sexuellt laddad exponering.