Om

Vår sexualitet är en gåva som bör vara en integrerad och balanserad del av vår livserfarenhet. När sex blir allt mer tidskrävande; när vi får negativa konsekvenser av det vi gör utan att kunna upphöra med det som skapar problemen; när vi inte längre styr över vår sexualitet fungerar den istället som en barriär mot andra människor som ger näring till skam och självförakt. När vi berövar oss själva hälsosamma sexuella uttryck isolerar vi oss från möjligheten att knyta an hos andra. Sexuell hälsa skapar däremot intimitet och närhet som kännetecknas av tillit, respekt, glädje och trygghet.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från september 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Så du har träffat någon som är sexberoende?

Det finns förmodligen många olika exempel på den här typen av situationer, men oftast är det frågan om;

1) Att du antingen har träffat någon nu eller har tidigare träffat någon utan att ha vetat om att han/hon är sexberoende

2) Att du medvetet och villigt gått in i en romantisk relation med någon som är i tillfrisknande från sexberoende.

Jag vill inte minimera dina personliga upplevelser, men av utrymmes skäl kommer jag att skriva om dessa två antaganden, även om alla situationer givetvis är olika för alla människor.

Låt mig först och främst uttrycka att termen ”att träffas” är rätt vag. I huvudsak menar jag här att en person är singel men umgås med en (eller flera) individer och där romantik eller romantiska utsikter finns med. För enkelhetens skull i den här bloggen kommer jag att definiera ”att träffas” som någon som du möter enbart i ett romantiskt sammanhang men inte bor med, samarbetar med eller är gift med.

Om vi börjar med det första scenariot ovan så gissar jag att du läser detta eftersom du antingen allvarligt misstänker eller har nyligen fått höra att den person du träffar är sexberoende. Förhoppningsvis har personen själv berättat detta. Frågan som vanligtvis följer är: "Vad ska jag göra?" - Och det är en bra fråga. Bästa svaret är att det är olika för alla. Men låt mig göra det antagande att du är i konflikt. Du är sårad och upprörd över vad du fått höra, men du kan också se det goda hos personen och bryr dig om honom/henne tillräckligt mycket för att överväga vara kvar i relationen. Dessutom undrar du vad sexberoende är, vad detta innebär för personen och hur det påverkar dig.

För att hålla det enkelt och inte överväldiga dig med information så definieras sexberoende som sexuellt relaterade, tvångsmässiga beteenden som stör normalt levande och orsakar svår ångest hos en person, dennes familj, vänner, nära och kära, och i personens arbetsmiljö.

Om du undrar mer över detta besök gärna: www.dysberoendekliniken.se

Vad innebär då detta för personen du träffar?

Förmodligen har de insett att de har problem med sitt beteende och samtidigt att de litar på dig. Det är inte lätt att avslöja något sådant och när de gör det, är det oftast med en förhoppning om att det inte kommer att skrämma bort dig. Tillfrisknande från sexberoende kan innebära en hel del arbete (t ex att de går i terapi och förmodligen deltar i 12-stegs grupper). Om ni fortsätter träffas kan rådgivning som par vara mycket värdefullt för relation och er båda som individer.

Vad innebär detta för dig?

Definitivt att du behöver göra en självrannsakan. Till exempel; varför skulle du stanna? Varför skulle du gå?

Du behöver inte känna skuld i detta - det inte ditt fel. Men om du väljer att stanna kvar kommer även du förmodligen att behöva göra en del arbete med dig själv. Det kan vara till stor hjälp att tala med din egen terapeut om situationen, om du har någon. Speciellt en terapeut som förstår sexberoende och tillfrisknande. De kommer att ha en bättre förståelse för vad man också kan gå igenom i din relation.

Jag vill vara ärlig mot dig, att vara tillsammans med en sexberoende kan ibland kännas som en känslomässig berg-och dalbana och det finns inga garantier för att förhållandet kommer att fungera i det långa loppet (det gör det ju aldrig när det gäller relationer!). Samtidigt har jag också sett par som har överlevt avslöjande processen och arbetat hårt med sina relationer i terapi, och som är fortfarande tillsammans efter många år - med en ännu bättre relation än innan.

Det är ett individuellt val om du avslutar relationen eller stannar kvar, och bara du själv kan göra det valet. Om du bestämmer dig för att stanna, har vi många resurser tillgängliga för dig och vi kan också hjälpa dig att hitta en terapeut:

info@dysberoendekliniken.se

Det Är Inte Kärlek - När Sex Blir En Drog

Rekommenderas i tidningen Må Bra 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Det Är Inte Kärlek - När Sex Blir En Drog

Ny recension i Sundsvalls Tidningen;

http://st.nu/kultur/litteratur/1.5084564-forsta-boken-som-svenskt-sexmissbruk

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sexberoende ”förnekare” – varför är de så arga?

Själva idén om sexberoende kan få en del människor att se rött.  Nu skriver jag om de som raljerar över ”myten” om sexberoende, de som argumenterar för att sexberoende är bara en ursäkt för att bete sig illa för den som håller på och ett sätt att tjäna pengar för de som arbetar med det.

 En sexberoende förnekares anatomi

Själv föredrar jag att se dessa förnekare som en del i ett större socialt fenomen som i sig är värd att studera. För närvarande kommer dessa förnekare i två ”smaker”.  Motståndare till sexberoende konceptet tror att;

1. Sexberoende är egentligen normala beteenden

Dessa är de personer som har försvarsreaktioner mot allt vad sexberoende och behandling för detta heter. De ser det som ett sätt att hålla tillbaka människors behov av att vara sexuellt frigjorda. På deras bloggar och i deras kommentarer på nätet brukar de skämtsamt (nervöst?) försvara beteenden kring vilka de verkar ha någon slags obekräftad och obearbetad skamkänsla. Budskapet är – ”Alla gör det och du tycker det är sjukt bara för att du är så pryd!”. Det gamla terapimässiga talesättet – ”Obearbetad skam leder till skamlösa beteenden” – gäller för många av dessa personer. Samtidigt som inställningen är ologisk till sin natur är dessa personer oftast felaktigt informerade. En bidragande orsak till missinformationen är att utbildnings institutioner inte heller har korrekt och uppdaterad information om sexberoende. Sexolog utbildningarna på universiteten t ex har nästan ingen information om sexberoende. Frivilliga organisationer som tillhandahåller hjälp för människor som har sexuella problem har inte heller relevant information eller evidentbaserad behandlingsmässiga strategier för sexberoende.

 2. Sexberoende är egentligen en ursäkt för att slippa ta ansvar för sina dåliga beteenden

Detta argument kommer från alla möjliga håll, inklusive läroverk och forskningsvärlden. Det är en minimering av allvaret i problemet och det lidande som sexberoende kan orsaka. Budskapet är ungefär – ”De som kallar sig för sexberoende beter sig bara illa och de måste ta ansvar för det de gör istället! Skärp er!” Argument nummer två kan också ta följande form – ”Om sex är ett beroende så är allting det” eller ”Om vi tillåter att kalla vad som helst för ett beroende kommer det att sluta med att ingen tar ansvar för någonting”.

 Bege dessa argument innebär i slutändan att vi inte bör behandla frågan om tvångsmässiga sexuella beteenden och följaktligen inte göra någonting åt det.

 Vi behöver förstå förnekare, inte döma dem

 Förnekare har alltid funnits i relation till nästan varje ovälkommen företeelse som vuxit fram under människans historia. Ibland har man tagit en socialt accepterat position som överensstämmer med religiösa eller andra dogmer och agerat i enlighet med detta; bränt kättare på bål eller fängslat psykiskt sjuka. I andra fall har de helt enkelt snurrat iväg i tokiga konspirationsteorier som att terroristattackerna i New York var i verkligheten en sammansvärjning som den amerikanska regeringen låg bakom eller att Förintelsen aldrig ägde rum.

Ovan nämnda konsperationsteorier är olika försök att förklara eller ta itu med något som upplevs som obegripligt och oacceptabelt. I detta avseende är det frågan om försvarsmekanismer - och ingenstans mer uppenbara än när det gäller områden som berör sexualitet och sexberoende.

Sexberoende förnekarna traskar alltså på en stig väl rest i tidigare epoker av dem som ville försvara sig mot olika företeelser som de fann mycket hotfulla. Detta gäller särskilt under modern tid i utvecklingen av sjukdomsmodeller relaterad till mental hälsa. Det har varit en mycket successivt och långvarig process att omvandla "dödssynderna" till mänskliga psykologiska lidanden och en fråga om mental hälsa.

Rädsla och avsky sedd som en fas i utveckling

Just därför att jag tror sexberoende förnekarna verkligen reagerar utifrån en omedveten rädsla tror jag inte heller att professionella som arbetar med sexberoende kan avfärda dem. Snarare behöver vi förstå. De kommer inte att försvinna. De kommer även i fortsättningen att förvirra allmänheten och stå i vägen för utveckling, ungefär på samma sätt som de som förnekar den globala uppvärmningen står i vägen när vi ska skydda biosfären.

I den takt som vidskepelser och rädsla kring sociala sjukdomar börjar försvinna, flyttas problemet genom en förutsägbar sekvens i allmänhetens medvetenhet. Denna process går från demonisering och kriminalisering till att se det som ett hälsoproblem och sedan till integration. Vi kan jämföra med alkoholism. Först sas det vara en moralisk brist, sen blev det ett juridiskt problem och försäkringsfråga, sedan en medicinsk sjukdom, och slutligen till en större samhällelig eller folkhälsofråga.

Om man bortser från olagliga sexuella beteenden betyder detta att samhällets nuvarande inställning till sexberoende har börjat gå förbi demonisering och kriminaliserings fasen, men har ännu inte nått den fas som handlar om att se det som ett hälsoproblem. Den övergången är på gång och kommer att mynna ut i en utveckling av allmänhetens medvetenhet, som i sin tur innebär att skingra rädsla och konfrontera dömande attityder. Även om det alltså finns ett antal signaler om att detta börjar ske (t ex att landstinget i Stockholm börjar behandla ”Hypersexuellstörning”) är det alltså upp till oss som arbetar med problemet att tålmodigt förklara.

”Denial is not a river in Egypt”

Det Är Inte Kärlek - När Sex Blir En Drog

Recensions uppdatering!

http://www.bt.se/kulturnoje/bocker/nar-begaret-tar-over-kontrollen-(3423807).gm

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Det Är Inte Kärlek - När Sex Blir En Drog

Erik Sundby och Kristin Rydberg på TV4 Nyhetsmorgon. Följ bara nedan länk! 

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=nar_sex_blir_en_drog&videoid=2211352