Om

Vår sexualitet är en gåva som bör vara en integrerad och balanserad del av vår livserfarenhet. När sex blir allt mer tidskrävande; när vi får negativa konsekvenser av det vi gör utan att kunna upphöra med det som skapar problemen; när vi inte längre styr över vår sexualitet fungerar den istället som en barriär mot andra människor som ger näring till skam och självförakt. När vi berövar oss själva hälsosamma sexuella uttryck isolerar vi oss från möjligheten att knyta an hos andra. Sexuell hälsa skapar däremot intimitet och närhet som kännetecknas av tillit, respekt, glädje och trygghet.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från mars 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Nivåer av sexberoende

Nivå 1: Beteenden som hos de flesta människor betraktas som normala, acceptabla eller som är tolererade av samhället (t.ex. onani, att titta på pornografi, otrohet).

Nivå 2: Beteenden som är olagliga och där det finns offer, och som de flesta människor anser är oacceptabla (t.ex. blottning, fönstertittning, obscena telefonsamtal, köp av sexuella tjänster)

Nivå 3: Beteenden som är olagliga och som ger allvarliga negativa konsekvenser för offret och som ger stränga rättlig påföljder för förövaren (t.ex. våldtäkt, sexuella övergrepp).

Beroendet pågår nästan alltid under lång tid och detta kan leda till att det förvärras med tiden. Den sjuke behöver mer av detsamma för att få sin ”normala” dos. Det man sett är att sexberoende människor går inte från nivå 1 till nivå 2 och 3; utan tenderar att eskalera på samma nivå som de befinner sig. En person som har anonymt sex med främlingar – till exempel - blir sannolikt inte våldtäktsman eller börjar ägna sig åt obscena telefonsamtal. Sannolikheten är större att personen i stället ökar antalet anonyma sexträffar och (eller) öka risktagningen.

Människor med sexberoende på nivå 3 har generellt sätt också tvångsmässiga beteenden på både nivå 2 och 1. Och människor med sexberoende på nivå 2 har också generellt sett tvångsmässiga beteenden på nivå 1.

Även om personer söker hjälp för ett specifikt beteende som lett till personlig kris kan man när man kartlägger personens sexuella historia oftast finna minst tre, ibland fler, beteendemönster.

Ur strikt neurologisk synvinkel kan man aldrig bli frisk. Det finns ingen känd metod för att kunna ”backa bandet” till den tid då synapserna i hjärnan inte anpassade sig efter ”drogen”, som i det här sammanhanget är lika med dopaminutsöndringen som sker under förberedelser för, och i samband med, sexuellt laddade aktiviteter. Däremot finns behandling som gör att man, precis som en nykter alkoholist, lär sig leva med sitt beroende.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Negativa konsekvenser

Sexberoende innebär nästan ofrånkomligt risk tagning som slutar med ohanterlighet. Vanligtvis förnekas eller förringas de här situationerna, eller också rationaliseras skälen till varför det blev som det blev. En sexberoende ägnar sig åt olika former av sexuellt utagerande utan att tänka på, eller bry sig om följderna. En undersökning som vi gjorde här i Sverige, där närmare 1 000 personer som gått i terapi för sitt beroende deltog, visade att nästan samtliga hade erfarenhet av allvarliga, negativa konsekvenser:

Tvångstankar om självmord – 72 %

Utsatt sig för risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar – 68 %

Allvarliga problem i äktenskap eller relationer – 70 %

Oönskade graviditeter – 40 %

Sexuell brottslighet (allt från blottning till våldtäkt) – 58 %

Förlust av partner – 40 %

Abort – 36 %

Förlust av karriärmöjligheter – 27 %

Självmordsförsök – 17 %


Kriterier för diagnos för sexberoende

För att man ska kunna konstatera att man lider av sexberoende behöver man uppfylla ett antal kriterier för diagnos. Här är en förteckning av tio olika kriterier för sexberoende:

 

1. Återkommande misslyckanden eller oförmåga att stå emot impulser att engagera sig i specifika sexuella beteenden.

2. Att ofta ägna sig åt dessa beteenden i en större utsträckning eller under längre tidsperioder än avsett.

3. Varaktiga begär eller misslyckade försök att sluta, minska eller kontrollera dessa beteenden.

4. Att ägna orimligt mycket tid åt att få sex, att vara sexuell eller att återhämta sig från den sexuella erfarenheten.

5. Upptagenhet med det sexuella beteendet eller i förberedande aktiviteter.

6. Att ofta ägna sig åt beteendet när man förväntas fullgöra yrkesmässiga, akademiska, familjemässiga eller sociala förpliktelser.

7. Att fortsätta med beteendet trots medvetenhet om att ha ihållande eller återkommande sociala, ekonomiska, psykologiska eller fysiska problem som orsakas eller förvärras av beteendet.

8. Behov av att öka intensiteten, frekvensen, antalet, eller risktagningen av beteendet för att uppnå önskad effekt; eller att fortsätta med beteendet på samma nivå men med avtagande intensitet, frekvens, antal eller risktagning.

9. Att ge upp eller begränsa arbetet, det sociala livet eller fritidsaktiviteter på grund av beteendet.

10. Känsla av nöd, ångest, rastlöshet eller irritation om det inte går att engagera sig i beteendet.

European Sex Addiction Therapists

Under tiden som andra verksamheter i Sverige fortfarande diskuterar vad det är de egentligen behandlar har sexberoende behandling internationellt sätt utvecklats väldigt mycket. Ett exempel på detta är grundandet av ESAT. ESAT (European Sexual Addiction Therapists) är en organisation för professionella terapeuter som arbetar med sexberoende i Europa. Organisationen - som är helt ny – initierades och grundades bl.a. av Erik Sundby och Andreas Fjellström och har medlemmar i många länder i Europa. Några exempel förutom Sverige är; Danmark, Slovakien, Holland, England, Irland, Spanien, Ungern.
ESAT är registrerad som ideell förening och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Pga. Dysberoendeklinikens arbete de senaste 8 åren räknas alltså Sverige som föregångsland även internationellt när det gäller korrekt och evidentbaserad behandling för sexberoende.
Våra internationella kontakter innefattar inte bara Europa. Vi har även ett unikt samarbete som sträcker sig från IITAP i USA till intressenter i t ex Australien och Hong Kong. Dysberoendekliniken är unikt på många sätt, inte minst pga. vårt arbete med par och familjer. Vi vågade titta utanför fyrkanten redan från början och detta har gett resultat på en mängd olika sätt.
Inte minst pga. Internets påverkan i människors liv står vi inför en tsunami flod av hjälpsökande och därför är det internationella samarbetet oerhört viktigt. ESAT har också som syfte att vara i framkanten när det gäller behandlingsmetoder för sexberoende och kvalité. Andra syften är att vara ett forum för forskning och statistik i Europa; att fungera som remissinstans för patienter som söker hjälp i olika länder; att tillhandahålla information till allmänheten, regeringar och sjukvårdssystem; att vara ett forum för konferenser och olika projekt och inte minst att ge varandra stöd och uppmuntran i arbetet.
ESAT hade sitt första formella möte i Tucson, Arizona (av alla möjliga ställen!) för ett halvår sedan, där vi bl. a. bildade styrelse och formulerade våra mål. Vi är oerhört glada att Dr. Patrik Carnes accepterade att bli ”honorary member”. Som det ser ut idag består styrelsen av medlemmar från Sverige, Slovakien, Ungern och Holland.

Vi återkommer med fortlöpande information om denna nya och spännande utveckling!
 

Definition av sexberoende

Sexberoende definieras som sexuellt relaterade tvångsmässiga beteenden som stör personens normala liv och som skapar ångest, skuld och skam hos personen, bland nära och kära och bland kollegor på jobbet. Till skillnad mot hälsosam sexualitet skapar sexberoende problem i livet, eller underblåser problem som man redan har.


Hos en person som är sexberoende är det frågan om tvångsmässiga beteenden som helt och hållet dominerar personens liv. För de här personerna har sex högsta prioritet – högre än familjen, vännerna eller arbetet. Sex är den överhängande faktorn som styr individens liv. De är villiga att offra det som de uppskattar mest i livet för att kunna behålla och fortsätta utagera sitt begär.
Den som är sexberoende betalar alltså ett pris för det han eller hon gör. Men samtidigt bygger den här personen också upp och underhåller en tillitsrelation till de upplevelser som är ett resultat av beteendena. Han eller hon känner tillit till att om man gör som man brukar göra så uppnår man de eftertraktade effekterna. Precis på samma sätt som alkoholister bygger upp och underhåller en tillit till alkohol och en spelberoende bygger upp och underhåller en tillit till sitt spelande.
Vår sexualitet är en gåva som bör vara en integrerad och balanserad del av vår livserfarenhet. När sex blir allt mer tidskrävande; när vi får negativa konsekvenser av det vi gör utan att kunna upphöra med det som skapar problemen; när vi inte längre styr över vår sexualitet fungerar den istället som en barriär mot andra människor som ger näring till skam och självförakt. När vi berövar oss själva hälsosamma sexuella uttryck isolerar vi oss från möjligheten att knyta an hos andra. Sexuell hälsa skapar däremot intimitet och närhet som kännetecknas av tillit, respekt, glädje och trygghet.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ny definition av beroende

Beroende är en kronisk hjärnsjukdom och inte bara ett beteendeproblem relaterat till för mycket alkohol, narkotika, spel eller sex. Det är grunden i en ny definition av beroende skapad av ett amerikanskt läkarförbund med fokus på beroendesjukdomar.
Det här är första gången som läkarförbundet The American Society of Addiction Medicine, ASAM, officiellt hävdar att beroende inte bara är relaterat till problematiskt användande av någon substans.
– I grunden är inte beroende bara ett socialt problem eller ett moraliskt problem eller ett kriminellt problem. Det är ett problem i hjärnan vars beteende manifesteras i alla de här andra områdena, säger Michael Miller, ansvarig för framtagandet av den nya definitionen, i ett pressmeddelande.
Enligt den nya definitionen är beroende en primär sjukdom och alltså inte ett resultat av andra orsaker så som emotionella eller psykiatriska problem. Beroende anses även vara en kronisk sjukdom, vilket innebär att den måste behandlas under hela livet.
Bakgrunden till den nya definitionen är de senaste tjugo årens framsteg inom neurovetenskapen, som visar att beroendesjukdomar leder till förändringar i hjärnan som ersätter hälsosamma beteenden med missbruksbeteenden. Även impulskontrollen och bedömningsförmågan påverkas av sjukdomen, vilket leder till en dysfunktionell strävan efter belöning i form av t ex kemiska droger, spel, sex och mat.
Enligt ASAM kan den beroende inte själv välja att avstå från antisociala eller farliga beteenden, eftersom beroendet stör tänkandet, kännandet och uppfattningsförmågan.
– Så, vi måste sluta moralisera, skuldbelägga, kontrollera eller le hånfullt åt personen som har beroendesjukdomen, och börja skapa möjligheter för individer och familjer att få hjälp och tillhandahålla hjälp att välja rätt behandling, säger Michael Miller.

0 kommentarer | Skriv en kommentar